تۆرکیه آق دنگیز اوُیونلاریندا مدال تایدان بیرینجی

تۆرکیه 5 گۆنده 18 آلتین، 9 کۆمۆش و 12 برنز بیلن بیرینجی

1850128
تۆرکیه آق دنگیز اوُیونلاریندا مدال تایدان بیرینجی

 

19-نجی آق دنگیز اوُیونلاری الجزایرینگ وهران شهرینده گچیریلیأر.

بو یاریشلارینگ 5-نجی گۆنۆنده تۆرکیه 39 مدال بیلن بیرینجی اوُرنی ایه له یأر.

تۆرکیه 5 گۆنده 18 آلتین، 9 کۆمۆش و 12 برنز بیلن بیرینجی.

ایتالیا 10 آلتین، 20 کۆمۆش و 14 برنز مدال بیلن ایکینجی یرده دوریار.

الجزایر بوُلسا 6 آلتین، 5 کۆمۆش و 2 برنز مدال بیلن اۆچۆنجی.

 

 دِگیشلی حابارلار