میللتلر لیگی: تۆرکیه اؤز گروهیندا بیرینجی بوُلدی

تۆرکیه 12 بال بیلن گروهیندا بیرینجی بوُلدی

1843728
میللتلر لیگی: تۆرکیه اؤز گروهیندا بیرینجی بوُلدی

 

تۆرکیه یوفانینگ میللتلر لیگی نینگ C لیگیندأکی 1-نجی گروهیندا دؤردۆنجی یاریشیندا لیتوانیانی 2-0 حاسابی بیلن ینگدی.

ایزمیرده گۆرسل آق سل استادیومینداقی یاریشدا تۆرکیأ قاآن آیخان بیلن جنگیز اۆندر گل اوردی.

تۆرکیه 12 بال بیلن بو گروهدا بیرینجی بوُلدی.

 دِگیشلی حابارلار