اسپیس ایکس، دؤرت یوُلاغچینی گؤنگه ایبردی

بو یوُلاغچیلار 3 گۆن گؤنگده یرینگ داشیندا آیلانار

1706607
اسپیس ایکس، دؤرت یوُلاغچینی گؤنگه ایبردی

 

اسکیس ایکس دراگون کپسولی بیلن 4 یوُلاغچینی گؤنگه ایبردی.

بو یوُلاغچیلار 3 گۆن گؤنگده یرینگ داشیندا آیلانار.

جارد ایزاکمن، هیلی آرسنو، سیان پراکتور و کریس سمبروسکی گؤنگه گیتمه ک اۆچین 6 آیدان بأری اسپیس ایکس تاراپیندان طایارلانیاردی.

یوُلاغچیلار 575 کیلومتر گؤنگه چیقار.

 

 دِگیشلی حابارلار