نمرود داغی سیاحاتچیلارین گِنگ قالدیریار

نمرود داغینا گلن توریست سانی گۆن‌سایین یوُقارلایار

1674267
نمرود داغی سیاحاتچیلارین گِنگ قالدیریار
Nemrut Dağı 1.jpg
Nemrut Dağı 2.jpg
Nemrut Dağı 3.jpg
Nemrut Dağı 4.jpg

یونسکونینگ بۆتین دۆنیأ مدنی میراث ساناویندا بوُلان و "دۆنیأده گۆنۆنگ دوُغان و باتان اینگ اوُوادان یری" دییپ بیلینیأن نمرود داغینا گلیأن سیاحاتچیلارینگ سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر.

کروناویروس سبأپلی دۆنیأنینگ دؤرت کۆنجه‌گینده توریسم پوداغی اولی ییتگی گؤرسه ده تۆرکیه ده سیاحاتچیلارینگ سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر.

هر گۆن 1000 سیاحاتچی نمرود داغینا گلیأر.

گلن توریستلار 40 داقیقادا 800 مترلیک داغدان یوُقاری چیقیار.

توریستلارا یوُقاریدا 50 متر اولولیغی و 150 متر مؤچبری بوُلان تاریحی هیکللر قاراشیار.

بو تاریحی اثر آدی یامان ولایاتی نینگ کاحتا شهری نینگ قوُلاییندا.

سوُنگقی آیدا نمرود داغی 30 مۆنگ توریست تاراپیندان گؤرۆلدی.

توریست سانی نینگ گۆن سایین یوُقارلاجاقدیغی حابار بریلیأر.دِگیشلی حابارلار