قانلی بۆوت کانیونی سیاحاتچیلارا قاراشیار

گۆن دوُغار آق دنگیزینگ اینگ اوُوادان یرلریندن بیری بوُلان قانلی بۆوِت کانیونی یرلی و داشاری یورتلی سیاحاتچیلارا قاراشیار

1644288
قانلی بۆوت کانیونی سیاحاتچیلارا قاراشیار
kanlıbüvet kanyonu (4).jpg
kanlıbüvet kanyonu (2).jpg
kanlıbüvet kanyonu (5).jpg
Kanlıbüvet Kanyonu.jpg

 

قاهرامان ماراش ولایاتی نینگ آندیرین شهریندأکی قانلی بۆوت کانیونی یرلی و داشاری یورتلی سیاحاتچیلارا قاراشیار.

قاهرامان ماراش شهری نینگ 90 کیلومتر داشینداقی کانیون گؤک رنکلری بیلن هممه حالقی گنگ قالدیریار.

باس اؤسۆملیکلره ایه بوُلان و قایالاردان آقان سوو و قوش سسلری بیلن دینچ بریأن بو یر طبیغات سؤیرلرینگ سؤییأن یرلریندن بیری.

گۆن دوُغار آق دنگیزینگ اینگ اوُوادان یرلریندن بیری بوُلان قانلی بۆوِت کانیونی یرلی و داشاری یورتلی سیاحاتچیلارا قاراشیار.دِگیشلی حابارلار