فوتبال: تۆرکیه هلند بیلن یاریشار

ایستامبول دا آتاتۆرک المپیک استادیومیندا گچیریلجک یاریشدا تۆرکیه هلندی ینگمه ک ایسله یأر

1607171
فوتبال: تۆرکیه هلند بیلن یاریشار

 

بۆتین دۆنیأ فوتبال قوبوغی نینگ اوروپاداقی سایلاما اِتابی یاریشلاریندا شو آغشام تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات 20/00-دا تۆرکیه هلند بیلن یاریشیار.

ایستامبول دا آتاتۆرک المپیک استادیومیندا گچیریلجک یاریشدا تۆرکیه هلندی ینگمه ک ایسله یأر.

اوروپانینگ G گروهیندا تۆرکیه، هلند، جبل الطارق، لتونیا، نروژ و قارادغ یاریشیار.

بۆتین دۆنیأ فوتبال یاریشی 2022-نجی ییلدا قطرده گچیرلر.دِگیشلی حابارلار