ترابزون اسپور 0- فنرباغچه 1

گالاتاسرای 26 اوُیوندان 57 بال بیلن سوپرلیگینگ باشینی چکیأر

1592410
ترابزون اسپور 0- فنرباغچه 1

 

فنرباغچه سوپرلیگینگ 27-نجی هپده سینده ترابزون اسپوری 1-0 حاسابی بیلن ینگدی.

فنرباغچه بو ینگیش بیلن 54 بال بیلن سوپرلیگینگ 3-نجی اوُرنونا ایه بوُلدی.

ترابزون اسپور 48 بال بیلن دؤردۆنجی.

گالاتاسرای 26 اوُیوندان 57 بال بیلن سوپرلیگینگ باشینی چکیأر.

بشیکتاش 25 اوُیوندان 54 بال بیلن ایکینجی یرده.دِگیشلی حابارلار