باشاق شهیر فوتبال توُپاری ینگیلدی

باشاق شهیر اوروپانینگ قاهرامانلار لیگی بیلن حوُشلاشدی

1542708
باشاق شهیر فوتبال توُپاری ینگیلدی

 

اوروپانینگ قاهرامانلار لیگی نینگ H گروهیندا یاریم قالان پاری سن ژرمن بیلن مدیپول باشاق شهیر فوتبال توُپارلاری نینگ یاریشی تاماملاندی.

پاری سن ژرمن بو بأسله شیکده تۆرک توُپارینی 5-1 حاسابی بیلن ینگدی.

باشاق شهیر شیله لیک بیلن اوروپانینگ قاهرامانلار لیگی بیلن حوُشلاشدی.

باشاق شهیر- پاری سن ژرمن ینگ یاریشی، رومانیالی دؤردۆنجی اِمین آغضا بوُلان سباستین کولتسکونینگ باشاق شهیرلی پیر وبو-آ اتنیکی حوُرماتسیزلیق ادنی سبأپلی دوروزیلیپدی.

 دِگیشلی حابارلار