حالقارا آنکارا کیتاپ سرگیسی آچیلیار

سرگأ ۳۰۰-دن کؤپ نشریاتچی قاتناشار

1367041
حالقارا آنکارا کیتاپ سرگیسی آچیلیار

 

آنکارادا گچیریلیأن حالقارا کیتاپ سرگیسی نینگ ۱۴-نجیسی ۲۸-نجی فورال دا باشلایار.

بو سرگی مارت آیی نینگ ۸-ینه چنلی دۇوام ادر.

سرگأ ۳۰۰-دن کؤپ نشریاتچی قاتناشار.

آنکارا تیجارت اۇتاغیندا گچیریلجک سرگی ساغات ۱۰-دا باشلاپ ساغات ۲۰-أ چنلی دۇوام ادر.

بو سرگأ کؤپ سانلی میهمان یازیجی دا قاتناشار.


اتیکتلر: #کیتاپ , #آنکارا

دِگیشلی حابارلار