اسپیس ایکس اینترنت اۆچین ۶۰ عملی هِمرا ایبردی

بو ماهواره لر دۆنیأ اینترنت برمه‌ک اۆچین اولانیلار

اسپیس ایکس اینترنت اۆچین ۶۰ عملی هِمرا ایبردی

 

آمریکانینگ راکت و عألم شرکتی اسپیس ایکس یر شاری نینگ مدارینا بیر گزه‌کده ۶۰ عملی همرا (ماهواره) ایبردی.

بو عملی همرالار دۆنیأ اینترنت برمه‌ک اۆچین اولانیلار.

دۆین آغشام کیپ کاناورال مرکزینده فالکون ۹ راکتی بیلن ۶۰ عملی همراه یر شاری نینگ مدارینا ایبریلدی.

شیله لیک بیلن شو واغتا چنلی اسپیس ایکس ینگ ایبرن عملی همراسی نینگ سانی ۱۸۰-ِه یتدی.

 

 

 دِگیشلی حابارلار