ارتیر حضرت محمدینگ دۇغلان گۆنی

ارتیر ربیع الأول ینگ ۱۲-نجی گۆنی تۆرکیه ده مولود قاندیلی آدی بیلن قوتلانیار

ارتیر حضرت محمدینگ دۇغلان گۆنی

 

ارتیر حضرت محمدینگ (ص) دۇغلان گۆنی.

ارتیر ربیع الأول ینگ ۱۲-نجی گۆنی تۆرکیه ده مولود قاندیلی آدی بیلن قوتلانیار.

شۇل گۆن تۆرکیأنینگ دؤرت کۆنجِه‌گینده دابارالی یاغدایدا قوتلانیار.

دیانت ایشلری قوراماسی دا ۱۲-نجی ربیع الأول مناسیبتلی دابارا گچیرر.

ایستامبول دا ایوپ سلطان و فاتیح دا، قونیه ده قاپو، اسپارتادا اولو و الازیغ دا ینی محله دأک متجیتلرده قرآن کریم تلاوت ادیلر، تواشیح و دۇغالار اۇقالار.


اتیکتلر: مولود , حضرت محمد

دِگیشلی حابارلار