گالاتاسرای تۆرکیه فوتبالی‌نینگ قاهرامانی

بباشاق شهیر ۶۶ بال بیلن ایکینجی اۇرونی ایه له دی

1204124
گالاتاسرای تۆرکیه فوتبالی‌نینگ قاهرامانی
FOTO_18494723_190520192002300000_R_SPO_20190519000000_aa-picture-20190519-18494723.jpg
FOTO_18494726_190520192002300000_R_SPO_20190519000000_aa-picture-20190519-18494726.jpg
FOTO_18494730_190520192002300000_R_SPO_20190519000000_aa-picture-20190519-18494730.jpg
FOTO_18494946_190520192028440000_R_SPO_20190519000000_aa-picture-20190519-18494946.jpg

 

اسپور توتو سوپرلیگینگ ۳۳-نجی هپده سینده گالاتاسرای سوپرلیگینگ ۲-نجی تۇپاری بۇلان باشاق شهیر فوتبال تۇپارینی ۲-۱ حاسابی بیلن ینگدی.

شیله لیک بیلن گالاتاسرای سوپرلیگینگ تاماملانماغینا بیر هپده قالاندا قاهرامانلیغینی ایغلان اتدی.

تۆرک تله کوم استادیومیندا اۇینالان بأسله شیکده گالاتاسرای اۆچین ۴۷-نجی داقیقادا فگولی و ۶۴-نجی داقیقادا اونیکورو گل اوردی.

باشاق شهیر ینگ یکه تأک گلینی ۱۷-نجی داقیقادا باییچ اوردی.

شیله لیک بیلن سوپرلیگینگ ۳۳-نجی هپده سینده گالاتاسرای ۶۹ بال بیلن بیرینجی بۇلدی.

بباشاق شهیر بۇلسا ۶۶ بال بیلن ایکینجی اۇرونی ایه له دی.دِگیشلی حابارلار