آی دۆنیأنینگ تؤوره‌گیندن نأحیللی گؤرۆنیأر

حالقارا عألم مرکزیندن چکیلن فتوصورات

آی دۆنیأنینگ تؤوره‌گیندن نأحیللی گؤرۆنیأر

 

حالقارا عألم مرکزینده ایشله یأن آلمان عألم شیناس آلکساندر گرست دۆنیأنینگ تؤوه‌رِگیندن آیی صوراتا دۆشۆردی.

گرست،

"دۆنیأنینگ تؤوره‌گینده ۱۶ ساپار آیلانان بو مرکز هر گۆن آیا گیدیپ گلینجک یالی یۇلدا آیلانیار" دیدی.

حالقارا عألم مرکزی دۆنیأنینگ ۳۵۴ مۆنگ کیلومتر اۆستۆنده ساغاتدا ۲۷۷۰۰ کیلومتر تیزلیک بیلن آیلانیار.

بو مرکز ۹۲ داقیقادا دۆنیأنینگ داشینا آیلانیار.

شونونگ اۆچین شۇل مرکزده ایشله یأنلر هر گۆن ۱۵-۱۶ ساپار گۆنۆنگ چیقماغی و باتماغینی گؤریأر.

 


اتیکتلر: عألم , آی

دِگیشلی حابارلار