بشیکتاش ۵- قونیه اسپور ۱

بشیکتاش ۱۹-نجی هپدأنینگ سۇنگوندا سوپرلیگینگ بیرینجی اۇرنوندا

662301
بشیکتاش ۵- قونیه اسپور ۱

بشیکتاش فوتبال تۇپاری دوشنبه گیجه سی قونیه اسپور بیلن بأسله شدی.

قیزیقلی گچن یاریشدا ریان گونو بابل، اۇغوزحان اؤزیعقوب، و جنگ تۇسون (۳ گل) بشیکتاش ینگ گللارینی اوردی.

بشیکتاش بو نتیجه بیلن ۴۴ بال بیلن سوپرلیگینگ باشینی چکیأر.

مدیکال باشاق شهیر ۴۲ بال بیلن ایکینجی یرده دوریار.

گالاتاسرای ۳۹ بال بیلن اۆچۆنجی اۇرونی ایه له یأر.

فنرباغچه ده ۳۵ بال بیلن دؤردۆنجی.دِگیشلی حابارلار