ایستامبول دا کیتاپ سرگیسی گچیریلدی

شو ییل بو سرگأ گلنلرینپ سانی ۱۱.۳ گؤتریم یۇقارلاپ ۶۲۱ مۆنگ آداما یتدی

614488
ایستامبول دا کیتاپ سرگیسی گچیریلدی

 

ایستامبول دا ۳۵-نجی حالقارا کیتاپ سرگیسی و ۲۶-نجی آرتیست ایستامبول صونغات سرگیسی گچیریلدی.

شو ییل بو سرگأ گلنلرینپ سانی ۱۱.۳ گؤتریم یۇقارلاپ ۶۲۱ مۆنگ آداما یتدی.

۸۰۰ چاپحانانینگ قاتناشان کیتاپ سرگیسینده ۳۰۰ دابارا گچیریلدی.

شو ییل حۇرماتلی میهمان حؤکمۆنده آلمانیادان دا ۳۰ چاپحانا قاتناشدی.

حالقارا ایستامبول صونغات سرگیسی نینگ اولی سالونیندا دا ۲۵ گالری اؤز اثرلرینی سرگیله دی.

 

 دِگیشلی حابارلار