هیندیستان دا آشاقیزغین هوُوا سبأپلی کؤپ سانلی آدام آرادان چیقدی

همیشه کی یاغدایدان 6 درجه قیزغین بوُلان هوُوا 39 سانتیگراد قیزغینلیغا یتدی

2152721
هیندیستان دا آشاقیزغین هوُوا سبأپلی کؤپ سانلی آدام آرادان چیقدی

 

چندن آشا قیزغین هوُوا سبأپلی هیندیستان ینگ اودیشا ایالتینده اینگ آز 159 آدام اؤلدی.

همیشه کی یاغدایدان 6 درجه قیزغین بوُلان هوُوا 39 سانتیگراد قیزغینلیغا یتدی.

اؤلِنلرینگ 41 سانیسی نینگ گۆن اورماغی سبأپلی آرادان چیقاندیغی حابار بریلدی.

هیندیستان دا هر ییل کؤپ سانلی آدام آشاقیزغین هوُوا و سیل یالی طبیغی پا


اتیکتلر: #هیندیستان

دِگیشلی حابارلار