هائیتی ده سیل سبأپلی ییتگیلرینگ سانی یوُقارلایار

یورتدا 820 اؤی ییقیلدی، 31 مۆنگ 591 اؤیه سوو گیردی، 40 مۆنگ ماشغالا باشغا یره گؤچدی

1996460
هائیتی ده سیل سبأپلی ییتگیلرینگ سانی یوُقارلایار

 

هائیتی دا 5-نجی ژوئن ده بوُلان آشاکپ یاغیش و سیل سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی 51 آداما یتدی.

18 آدام دا درِکسیز ییتدی.

یارالیلارینگ سانی 140 آداما یتدی.

یورتدا 820 اؤی ییقیلدی، 31 مۆنگ 591 اؤیه سوو گیردی، 40 مۆنگ ماشغالا باشغا یره گؤچدی.

هائیتی دا 2016-نجی ییلدا دا متیو توپانی سبأپلی 800-دن کؤپ آدام اؤلۆپدی.


اتیکتلر: #سیل , #هائیتی

دِگیشلی حابارلار