بنگلادش ده قیزغین هوُوا سبأپلی اوُقووجایلاری یاپیلدی

یورتدا قیزغین هوُوانینگ 12-نجی ژوئن گۆنۆنه چنلی دوُوام ادیلجکدیگی بیلدیریلیأر

1995901
بنگلادش ده قیزغین هوُوا سبأپلی اوُقووجایلاری یاپیلدی

 

بنگلادش ده آشاکؤپ قیزان هوُوا سبأپلی چاغالارینگ اوُقووجایی 8-نجی ژوئن گۆنۆنه چنلی یاپیلدی.

یورتدا قیزغین هوُوانینگ 12-نجی ژوئن گۆنۆنه چنلی دوُوام ادیلجکدیگی بیلدیریلیأر.

ژوئن آییندا بنگلادش ده هوُوانینگ ییلیلیغی اوُرتاچا 31.9 سانتیگران بوُلیاردی اِمما شو ییل ژوئن آییندا هووانینگ ییلیلیغی بو موقداردان 2-8 درجه یوُقاردا بوُلیاندیغی حابار بریلیأر.دِگیشلی حابارلار