کلمبیادا ینه یر تیتره دی

کلمبیادا 5.7 بال اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلدی

1992382
کلمبیادا ینه یر تیتره دی

 

کلمبیادا 5.7 بال اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلدی.

کلمبیانینگ ژئولوژی سرویسی یودونگ استاندر ولایاتی نینگ لس سانتوس شهرچه سینده 5.7 بال اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلاندیغینی بیلدیردی.

کلمبیانینگ جمهورباشلیغی گوستاوو پترو بو یر تیتره مه سینده ییتگی چکیلمأندیگینی آیتدی.

یر تیتره مه سی پایتاغت بوگوتادا دا دویولدی.دِگیشلی حابارلار