اژه دنگیزینده بوُسغونلارینگ قاییغی سووا چۆمدی

واقادا 5 آدام اؤلدی

1942351
اژه دنگیزینده بوُسغونلارینگ قاییغی سووا چۆمدی

 

اژه دنگیزینده بوُسغونلارینگ قاییغی سووا چۆمدی.

واقادا 5 آدام اؤلدی.

یونان ینگ دؤولت حابار سریشده سی آمنانینگ حابارینا گؤرأ ایلریوز آداسی نینگ قوُلاییندا بوُلان پاجیغادا بیر زنانا و بیر چاغا دا اؤلدی.

41 آدام سوودان چیقاریلدی.

6 چاغا باشدا بوُلماق بیلن 8 آدام بجرگی اۆچین کسلحانا ایبریلدی.

کسلحانا ایبریلن 6 چاغادان 3-ی نینگ آرادان چیقاندیغی حابار بریلدی.دِگیشلی حابارلار