آمریکادا آلاباما ایالتینده توپان سبأپلی 6 آدام اؤلدی

آمریکانینگ گۆن باتار یاقاسیندا آشاکؤپ یاغان یاغیشلار و سیل دوُوام ادیأر

1932156
آمریکادا آلاباما ایالتینده توپان سبأپلی 6 آدام اؤلدی

 

آمریکانینگ آلاباما ایالتینده توپان سبأپلی 6 آدام اؤلدی.

یوردونگ گۆن باتار یاقاسیندا کالیفرنیادا آشاکؤپ یاغان یاغیشلار و سیل دوُوام ادیأر.

آلابامانینگ باشلیغی کای ایوی توپاندا 6 آدامینگ اؤلِندیگینی حابار بردی.

ایوی ضلل گؤرن یرلرده عاداتدان داشغاری یاغدای ایغلان اتدی.

توپان سبأپلی جورجیا، م سی سی پی و آلابامادا کؤپ سانلی اؤی ضلل گؤردی، اون مۆنگلرچه اؤیه ده الکتریک توُغی بریلمه یأر.دِگیشلی حابارلار