آمریکا 2023-نجی ییلدا قابول اتجک بوُسغون سانینی 125 مۆنگ بیلن چأکلِندیردی

اؤتن ییل بایدن ینگ یوُلباشچیلیغیندا آمریکا دینگه 20 مۆنگ بوُسغونی قابول ادیپدی

1885483
آمریکا 2023-نجی ییلدا قابول اتجک بوُسغون سانینی 125 مۆنگ بیلن چأکلِندیردی

 

آمریکانینگ یوُلباشچیسی جو بایدن 2023-نجی ییلیندا قابول ادیلجک بوُسغون سانینی اۆیتگِتمه دی.

شیله لیک بیلن آمریکا 2022-نجی ییلدا بوُلشی یالی 2023-نجی ییلدا دا اینگ کؤپ 125 مۆنگ بوُسغون قابول ادر.

اؤتن ییل بایدن ینگ یوُلباشچیلیغیندا آمریکا دینگه 20 مۆنگ بوُسغونی قابول ادیپدی.


اتیکتلر: #آمریکا , #بوُسغون

دِگیشلی حابارلار