تایوان‌دا اولی یر تیتره مه سی بوُلدی

دۆین ده بو اۆلکه‌ده 6.5 ریشتر اولولیغیندا یر تیترأپدی

1881386
تایوان‌دا اولی یر تیتره مه سی بوُلدی

 

تایوان دا 6.8 بال اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلدی.

یر تیتره‌مه‌سی نینگ مرکزی نینگ تایوان آداسی نینگ تایتونگ شهری نینگ قوُلاییندا یرینگ 7 کیلومتر آشاغیندا بوُلاندیغی حابار بریلدی.

دۆین ده بو اۆلکه‌ده 6.5 ریشتر اولولیغیندا یر تیترأپدی.دِگیشلی حابارلار