تۆرکیه اوُوغانیستانا کؤمِک ایبردی

تۆرک قیزیل آی قوراماسی اوُوغانیستان داقی اکیپ بیلن أتیأچلری اۆپجۆن اتجکدیگینی حابار بردی

1847182
تۆرکیه اوُوغانیستانا کؤمِک ایبردی

 

تۆرکیأنینگ قیزیل آی قوراماسی اوُوغانیستان ینگ پکتیکا ولایاتیندا بوُلان یر تیتره مه سی سبأپلی ضلل گؤرن 500 ماشغالا ایمیت کؤمِگینی ایبردی.

تۆرک قیزیل آی قوراماسی اوُوغانیستان داقی اکیپ بیلن أتیأچلری اۆپجۆن اتجکدیگینی حابار بردی.

پکتیکا ولایاتیندا و خوست ولایاتیندا بوُلان یر تیتره مه سینده 1000-دن کؤپ آدام اؤلدی.دِگیشلی حابارلار