ماداگاسکاردا توپان سبأپلی 5 آدام اؤلدی

7 آدام بوُلسا درِکسیز ییتدی

1820149
ماداگاسکاردا توپان سبأپلی 5 آدام اؤلدی

 

ماداگاسکاردا ژاسمین توپانی سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی 5 آدامدان گچدی.

توپان سبأپلی 5 اؤی ییقیلدی.

7 آدام بوُلسا درِکسیز ییتدی.

ماداگاسکاردا موندان اوُزال باتسیرای توپانیندا 120-دن کؤپ آدام اؤلۆپدی.دِگیشلی حابارلار