دۆنیأده کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی یوُقارلایار

بۆتین دۆنیأده کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی 5 میلیون 540 مۆنگ آداما یتدی

1762404
دۆنیأده کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی یوُقارلایار

 

بۆتین دۆنیأده کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی 5 میلیون 540 مۆنگ آداما یتدی.

شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی دا 320 میلیون 900 مۆنگ آدامدان گچدی.

آمریکادا اؤلِنلرینگ سانی 869 مۆنگ 212 آدامدان کؤپ.

برزیلیادا 620 مۆنگ 609 آدام اؤلدی.

هیندیستان دا دا اؤلِنلرینگ سانی 485 مۆنگ 350 آدامدان گچدی.

روسیادا اؤلِنلرینگ سانی 319 مۆنگ 172 آدامدان کؤپ.

مکزیک ده ییتگی سانی 300 مۆنگ 764 آداما یتدی.

پرو، انگلستان، اندونزیا و ایتالیا یالی یورتلار دا دۆنیأده اینگ کؤپ ییتگی چکن یورتلارینگ ساناویندا.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار