نجیب میقاتی لبنان ینگ باش وزیری بوُلدی

میقاتی موندان اوُزال 2005 و 2011-نجی ییلدا دا باش وزیر بوُلوپدی

1680589
نجیب میقاتی لبنان ینگ باش وزیری بوُلدی

 

لبنان ینگ پارلمانی نجیب میقاتی نینگ یوردونگ باش وزیری بوُلماغینی تاصصیقلادی.

لبنان ینگ اوُزالقی باش وزیری سعد حریری کابینه باراسیندا ایلالاشیپ بیلمأندن سوُنگ استعفا ادیپدی.

میقاتی موندان اوُزال 2005 و 2011-نجی ییلدا دا باش وزیر بوُلوپدی.

 دِگیشلی حابارلار