نیجریادا وبا سبأپلی 20 آدام اؤلدی

20 آدامینگ اؤلِندیگینی آیدان مایگورو کؤپ سانلی کسلینگ کسلحانادا یاتاندیغینی آیتدی

1646065
نیجریادا وبا سبأپلی 20 آدام اؤلدی

 

نیجریانینگ بائوچی ایالتینده وبا یوُقانچ کسلی سبأپلی 20 آدام اؤلدی.

بائوچی ایالتی نینگ ساغلیغی ساقلاییش کمیسری دکتر علیو مایگورو ایالتینگ دۆرلی یرینده 322 آداما کُلرا (وبا) یوُقاشاندیغینی آیتدی.

20 آدامینگ اؤلِندیگینی آیدان مایگورو کؤپ سانلی کسلینگ کسلحانادا یاتاندیغینی آیتدی.

 


اتیکتلر: #نیجریا

دِگیشلی حابارلار