کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۶ میلیون آداما یتدی

اؤلنلرینگ سانی ۸۶۱ آدامدان گچدی

1483183
کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۶ میلیون آداما یتدی
covid florida SPR.jpg
super covid19 fransa

 

 

کروناویروس بۆتین دۆنیأده یایراماغا دوُوام ادیأر.

دۆنیأده کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۶ میلیون آداما یتدی.

اؤلِنلرینگ سانی دا ۸۶۱ آدامدان گچدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 18 میلیون 200 مۆنگ آدامدان کؤپ.

آمریکادا کرونا یوُقاشانلارینگ سانی 6 میلیون 258 مۆنگ آدامدان گچدی.

اؤلِنلرینگ سانی بوُلسا 189 مۆنگ آدام.

برزیلیادا کرونا یوُقاشانلارینگ سانی 4 میلیونا قوُلایلادی.

اؤلنلرینگ سانی 122 مۆنگ 700 آدام.

کروناویروس هیندیستان دا دا یایراماغا دوُوام ادیأر.

کرونا یوُقاشانلارینگ سانی 3 میلیون 800 مۆنگ آداما یتدی.

اؤلِنلرینگ سانی 66 مۆنگ 500 آداما قوُلایلادی.

 

 


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار