کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۰ میلیون آدامدان کؤپ

اؤلِنلرینگ سانی ۷۳۴ مۆنگ آدامدان گچدی

1469880
کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۰ میلیون آدامدان کؤپ
covid florida SPR.jpg
super covid19
süper covid19.jpg

کروناویروس سبأپلی ییتگیلر دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اؤلِنلرینگ سانی ۷۳۴ مۆنگ آداما یتدی.

کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۲۰ میلیون آدامدان گچدی.

شو واغتا چنلی ۱۳ میلیونا قوُلای آدام دا بجرگی آلیپ ساغالدی.

دۆنیأده اینگ کؤپ کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی 5 میلیون 200 مۆنگ آدام بیلن آمریکانینگ الینده.

برزیلیادا ییتگیلر 101 مۆنگ آدامدان گچدی.

شوُل یورتدا کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی 3 میلیون 35 مۆنگ آدامدان گچدی.

هیندیستان دا بوُلسا کرونا یوُقاشانلارینگ سانی 2 میلیون 300 مۆنگه قوُلایلایار.

هیندیستاندا کرونا سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی بوُلسا 45 مۆنگ آداما قوُلایلادی.

مکزیک ده ده کروناویروس یایراماغا دوُوام ادیأر.

شوُل یورتدا کرونا سبأپلی ییتگیلر 52 مۆنگ آدامدان گچدی.

 


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار