کروناویروس دۆنیأده یایراماغا دوُوام ادیأر

دۆنیأده کروناویروس سبأپلی آرادان چیقانلارینگ سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر

1463756
کروناویروس دۆنیأده یایراماغا دوُوام ادیأر

دۆنیأده کروناویروس سبأپلی آرادان چیقانلارینگ سانی یوُقارلاماغا دوُوام ادیأر.

اؤلِنلرینگ سانی 663 مۆنگ 541 آدامدان گچدی.

ویروس یوُقاشانلارینگ سانی دا 16 میلیون 900 مۆنگ آداما یتدی.

شو واغتا چنلی بجرگی آلانلارینگ سانی دا 10 میلیون 463 مۆنگ آداما قوُلایلادی.

آمریکا 152 مۆنگ 320 ییتگی بیلن دۆنیأده بیرینجی اوُرونی ایه له یأر.

آمریکادا شو واغتا چنلی کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی 4 میلیون 498 مۆنگ 343 آداما یتدی.

برزیلیادا دۆین 921 آدام اؤلدی.

شوُل یورتدا اؤلِنلرینگ سانی دا 88 مۆنگ 634 آداما یتدی.

برزیلیادا کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی 2 میلیون 484 مۆنگ 649 آداما یتدی.

مکزیکده سوُنگی گۆنده 854 آدام اؤلدی.

اؤلِنلرینگ سانی 44 مۆنگ 876 آداما یتدی.

کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی دا 402 مۆنگ 700 آداما یتدی.

انگلستان دا دا ییتگی سانی 45 مۆنگ 878 آدام.

 


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار