برگزیت قابول ادیلدی

انگلستان اوروپا بیله له شیگیندن چیقیار

1338296
برگزیت قابول ادیلدی

 

انگلستان ینگ اوروپا بیله له شیگیندن چیقماغی باراداقی قانون تکلیبی عوام مجلیسینده قابول ادیلدی.

۳۳۰ وکیل بو تکلیبی قابول اتدی ۲۳۱ وکیل قابول اتمه دی.

انگلستان ینگ باش وزیری بوریس جانسون ینگ اوروپا بیله له شیگی بیلن برگزیت باراسینداقی ایلالاشیغی پارلمانینگ عوام مجلیسینده قابول ادیلدی.

 دِگیشلی حابارلار