پاراحاتچیلیق چشمه‌سی حرکتی

ماقصات: آسودالیق
نیشانا آلینان: ترورچیلیق

عفرین ده ترورچیلیقلی هۆجۆمده ۲ یؤنه کی رایات اؤلدی

ترور قوراماسی ی. پ. گ/ پ. ک. ک نینگ ترورچیلیقلی حرکتینده ۲ آسودا ایلات اؤلدی.

عفرین ده ترورچیلیقلی هۆجۆمده ۲ یؤنه کی رایات اؤلدی

 

سوریأنینگ دمیرقازیغینداقی تل رفعت شهرینی باسیپ آلان آیرالیقچی ترور قوراماسی ی. پ. گ/ پ. ک. ک عفرین شهرینی تۇپ گۆلـلِه‌سی بیلن اوردی.

ترورچیلیقلی حرکتده ۲ آسودا ایلات اؤلدی.

یرلی چشمه لرینگ برن حابارینا گؤرأ عفرین ینگ گۆن اۇرتاسیندا ی. پ. گ/ پ. ک. ک نینگ کنترلینداقی بشیلحیا اۇباسیندان قورالان تۇپ هۆجۆمی بیلن عفرین اورولدی.

هۆجۆمده ۲ یؤنه کی رایات اؤلدی.

زیتین شاحاسی حرکتی نتیجه سینده عفرین دن قۇویلان ی. پ. گ/ پ. ک. ک، شهرینگ گۆن اۇرتاسینداقی تل رفعت بؤلگه سینده اشغالا دۇوام ادیأر.

ی. پ. گ/ پ. ک. ک ترور قوراماسی شو یردن ایزی گیدرلی یاغدایدا آزات سوریه قشونینا هۆجۆم قورایار.دِگیشلی حابارلار