ی. پ. ک/ پ. ک. ک نینگ تۇسلاما حۇوپسوزلیق مرکزینه هۆجۆم قورالدی

هۆجۆمده ترور قوراماسی نینگ بیر ترورچیسی یارالاندی

1220046
ی. پ. ک/ پ. ک. ک نینگ تۇسلاما حۇوپسوزلیق مرکزینه هۆجۆم قورالدی

 

سوریه ده آیرالیقچی ترور قوراماسی ی. پ. گ/ پ. ک. ک نینگ باسیپ آلان قامیشلی اترابیندا تۇسلاما حۇوپسوزلیق مرکزی نینگ اؤنگۆنده بمبا پارتلادی.

یرلی چشمه لرینگ برن حابارینا گؤرأ قامیشلی داقی جایینگ اؤنگۆنده بمبا یۆکله‌نِن ماشین پارتلادی.

جای بیلن تؤوه‌رِگیندأکی یرلر ضلل گؤردی.

هۆجۆمده ترور قوراماسی نینگ بیر ترورچیسی یارالاندی.

هۆجۆمینگ کیمینگ تاراپیندان ادیلندیگی هنیز بِللی دأل.

ترور قوراماسی ی. پ. گ/ پ. ک. ک سوریأنینگ اۆچده بیرینی باسیپ آلدی.

 دِگیشلی حابارلار