موزامبیک دا توپان سبأپلی ۲۰۰ آدام اؤلدی

واقادا دینگه موزامبیک دا اینگ آز ۴۰۰ مۆنگ آدام اؤیۆنی الدن بردی

موزامبیک دا توپان سبأپلی ۲۰۰ آدام اؤلدی

 

موزامبیک دا بۇلان سیل و توپان سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی ۲۰۰ آداما یتدی.

ساغاتدا ۱۷۰ کیلومتر تیزلیگه یتن توپان و یل، زیمبابوه و موزامبیک باشدا بۇلماق بیلن گۆن باتار آفریقا اولی ضلل بردی.

واقادا دینگه موزامبیک دا اینگ آز ۴۰۰ مۆنگ آدام اؤیۆنی الدن بردی.


اتیکتلر: توپان , موزامبیک

دِگیشلی حابارلار