آلمانیاداقی داشاری یورتلیلار اؤی کئرالاماق باراسیندا حۇر گؤرۆلیأر

آلمانیادا اتنیک پارازلیق اؤی کئرالارینا دا یتدی

758030
آلمانیاداقی داشاری یورتلیلار اؤی کئرالاماق باراسیندا حۇر گؤرۆلیأر

 

آلمانیادا ایلایتادا تۆرکلر و عاراپلارینگ اؤی کئرالماغی باراسیندا تبعیض باردیغی بیلدیریلدی.

اشپیگل درگیسی بیلن باریش رانفاک تاراپیندان ادیلن بارلاغا گؤرأ یورتدا اؤی کئرالاماق ایسله یأن داشاری یورتلیلارا قارشی اتنیک پارازلیق ادیلیأر.

اؤی کئرالاماق ایسله یأنلر آلمان آدلار بیلن یۆز توتاندا اۇلارا جۇغاپ بریلیأر، تۆرک، عاراپ، لهستانلی و ایتالیان آدلار بیلن یۆز توتانلارا جۇغاپ بریلمه‌یأر یادا اؤی کئرالاپ بیلمه یأرلر.

"نأمه اۆچین هانا اؤی گؤرکِزیلیأر اِمما اسماعیلا اؤی یۇق" آدینداقی بارلاغ ۱۰ شأهِرده ۶ مۆنگ ۵۷۰ اؤی اۆچین گچیریلدی.

تۆرک، عاراپ، لهستانلی و ایتالیان آدلار بیلن ۲۰ مۆنگ ایسله‌گ بریلدی.

۸ مۆنگ جۇغابا گؤرأ اینگ کؤپ داشاری یورتلیلاری حۇر گؤرمه‌ک مونیخ و فرانکفورت دان.

تۆرک و عاراپ ارکک آدلاری بیلن یۆز توتانلار کؤپرأ حۇر گؤرۆلیأر.

 دِگیشلی حابارلار