Türkiyede Ykdysadyýetde Edilen Güýçli Başlangyçlar Netice Berdi

Daşary ýurtly maýadar ugruny Türkiýä gönükdirdi.

2160498
Türkiyede Ykdysadyýetde Edilen Güýçli Başlangyçlar Netice Berdi

ABŞ-nyň belli maýa goýum bilermeni Žim Rogers mesele boýunça möhüm analiz berdi.

Halkara bazarlarda “maýa goýum bilermeni” hökmünde tanalýan Rogers, maýadarlaryň Türkiýe bazaryna bolan gyzyklanmasy hakynda durup geçdi.

Türkiýede başdan geçirilenler bilen maýadarlaryň ýakyndan gyzyklanýandygyny nygtan Rogers, halkara maýadarlara Türkiýede maýa goýmagy maslahat berdi.

Žim Rogers; “Indi Türkiýe bazaryna gaýtadan seredeliň. Maýadarlar Türkiýe bazaryna ýaňadandan maýa goýmaga başlap bilerler” diýdi.Degişli Habarlar