Türkiyäniň Gazna we maliýe ministri Londonda saparda bolar

Türkiyäniň Gazna we maliýe ministri Mehmet Şimşek, maýadarlaryň maslahatlaryna gatnaşmak maksady bilen Beýik Britaniýanyň paýtagty London şäherine gitdi

2154145
Türkiyäniň Gazna we maliýe ministri Londonda saparda bolar

Gazna we maliýe ministri Mehmet Şimşek maýadarlar we kredit derejelendiriş guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar geçirer. 

Mehmet Şimşegiň Londona guraýan sapary anna gününe çenli dowam eder. 

Maslahatlaryň çäginde Mehmet Şimşek maýadarlar, global maýa goýum gaznalary we kredit derejelendiriş guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar geçirer. 

Mundan başgada dünýäniň öňdebaryjy analitik guramalarynyň biri bolan Chatham Housyň Londondaky konferensiýasyna gatnaşar. 

Ministr Mehmet Şimşek ol ýerde Türkiyäniň ykdysadyýeti we ykdysady maskatnamalar barada gürrüň berer. Degişli Habarlar