Ter Gök we Miwe Önümleriniň Eksporty Artdy

Ter gök we miwe önümleriniň eksporty 14 göterim artdy

2152229
Ter Gök we Miwe Önümleriniň Eksporty Artdy

Türkiýeden maý aýynda 284 million dollarlyk ter gök we miwe önümi eksport edildi.

Ortaýer deňizi ter gök we miwe önümleri eksportçylar bileleşiginiň başlygy Ferhat Gürüz, beren ýazmaça beýannamasynda, maý aýynda eksport edilen ter gök we miwe önümleriniň mukdarynyň geçen ýylyň maý aýy bilen deňeşdirilende 14 göterim artandygyny aýtdy.

Gürüz, eksport sanawynda Russiýanyň, Yragyň we Germaniýanyň esasy orun eýeleýändigine ünsi çekdi.

 Degişli Habarlar