Türkiyäniň ykdysadyýeti şu ýylyň ilkinji çärýeginde ösdi

Türkiyäniň ykdysadyýeti ýylyň ilkinji çärýeginde 4 göterim ösdi

1993395
Türkiyäniň ykdysadyýeti şu ýylyň ilkinji çärýeginde ösdi

Türkiyäniň Statistika guramasy şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygyny öz içine alýan 1-nji çärýegi bilen baglanşykly Jemi içerki önümiň netijelerini aýan etdi. 

Şoňa laýyklykda Jemi içerki önüm 2023-nji ýylyň 1-nji çärýeginiň ilkinji çaklamasy geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende 4 göterim ösüş etdi. 

Şeýlelik bilen Türkiyäniň ykdysadyýeti Kowid-19 epidemiýasyna garşy çäre görülmäge başlanan senesi bolan 2020-nji ýylyň 2-nji çärýeginden soň yzly-yzyna 11 çärýek ösüş etdi. Şu ýylyň ilkinji çärýeginde 6-nji fewralda güýç merkezi Kahramanmaraş welaýaty bolan ýer titremeleriň täsirine garamazdan 4 göterim ösüş etmegi, ünsleri özüne çekdi. 


Etiketkalar: #ykdysadyýet , #Türkiye

Degişli Habarlar