Ysraýyl, Tel-Awiw-Stambul Uçar Saparlaryny Başlatdy

Sund’Or firmasy 16 ýyl soň  Türkiýe uçuşlaryna Tel-Awiw-Stambul sapary bilen ýaňadandan başlady.

1967511
Ysraýyl, Tel-Awiw-Stambul Uçar Saparlaryny Başlatdy

Ysraýylyň howa ýoly firmasy El Ala degişli Sund’Or firmasy 16 ýyl soň  Türkiýe uçuşlaryna Tel-Awiw-Stambul sapary bilen ýaňadandan başlady.

Ysraýyla degişli howa ýoly firmasy bilen 16 ýyl soň guralan ilkinji uçar saparynyň çäginde 172 ýolagçysy bilen Tel-Awiwden uçan uçar, Stambul howa menziline gondy.

Ysraýylly howa ýoly firmasy, çykdajylary sebäpli Türkiýe uçuşlaryny 2007-nji ýylda bes edipdi.Degişli Habarlar