Birža Stambulda geleşikler bes edildi

Birža Stambul AŞ biržadaky geleşikleriň bes edilmegi barada karar kabul edilendigini habar berdi

1943818
Birža Stambulda geleşikler bes edildi

Köpçüligiň dykgatyna ýetirmek platformasy tarapyndan çap edilen beýanatada: "Biržamyz Gymmatly kagyzlar bilen Fýuçers we opsiýalar bazaryndaky paýnamalar we paýnamalar indeksindäki deriwatiw işleriniň togtadylmagy barada karara gelindi" diýip habar berildi. 

Şu gün BIST 100 indeksindäki peselişiň 5 we 7 göterim çägini geçmeginden soň, nobat bilen sagat 10:12.01 we 10:42.31-de Indekse bagly awtomatik öçüriji ulgam işledi. 

Indekse bagly awtomatik öçüriji ulgamyň 2-nji gezek işledilmeginden soň Birža Stambul AŞ tarapyndan berilen duýduryş bilen geleşikler dolulygyna bes edildi. Degişli Habarlar