Geçen Ýyl 2 Million Dollardan Gowrak Bal Eksport Edildi

Geçen ýyl Gündogar Garadeňiz sebitinden 2 million 65 müň dollarlyk bal eksport edildi.

1939510
Geçen Ýyl 2 Million Dollardan Gowrak Bal Eksport Edildi

Gündogar Garadeňiz Eksportçular bileleşiginiň Dolandyrycylar geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ahmet Hamdi Gürdogan sebitden geçen 15 ýurda 852 tonna balyň eksport edilendigini aýtdy.

Şol önümiň eksportdan 2 million 65 müň dollar girdeci alynandygyny aýdan Gürdogan, ABŞ-nyň, Britaniýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň esasy bal import eden ýurtlaryn hatarynda durýandygyny mälim etdi.

Balyň sebit üçin esasy eksport önümlerinden biridigini aýdan Gürdogan; “Bal eksportumyz Kowid-19 pandeiýasynda-da artdy. Öňki ýylam, geçen ýylam gowy görkeziciler bilen ýapdyk. Şu ýyl eksportumyzy hasam artdyrarys diýip tama edýäris” diýdi.Degişli Habarlar