Türkiýäniň Ykdysadyýetiniň 5,3 Göterim Ösmegine Garaşylýar

Ykdysady hyzmatdaşlyk we galkynyş guramasy (OECD) Türkiýäniň ykdysadyýetiniň ýylyň ahyryna çenli 5,3, geljek ýyl bolsa 3 göterim ösüş etmegine garaşylýandygyny beýan etdi.

1909601
Türkiýäniň Ykdysadyýetiniň 5,3 Göterim Ösmegine Garaşylýar

OECD-niň 3-nji Çärýek boýunça global panorama habarnamasynda Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 2024-nji ýylda bolsa 3,4 göterim ösmegine garaşylýandygy beýan edilýär.

Habarnamada Türkiýäniň ykdysadyýeti hakynda; “Maliýe syýasaty, energiýa sarp edijilerine goldaw çareleri we döwletiň ägirt uly sosial ýaşaýyş jaý taslamalary bilen goldaýjylygyny dowam etdirer” diýilýär.

OECD-dä girýän ýurtlaryn ýylyň ahyrynda 2,8, 2023-nji ýylda bolsa 0,8 we 2024-nji ýylda 1,4 göterim ösüş etjekdigi çaklanylýar.Degişli Habarlar