D-8-iň Maýa Goýum Forumy Ertir Stambulda Geçirler

Forum Türkiýe wagty bilen 11.00-da öz işine başlar.

1843586
D-8-iň Maýa Goýum Forumy Ertir Stambulda Geçirler

Türkiýeden, Bangladeşden, Indoneziýadan, Eýrandan, Malaýziýadan, Müsürden, Nigeriýadan we Pakistandan ybarat Ösen 8 ýurduň (D-8) Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 25 ýyllygy mynasibetli ertir Stambulda D-8-iň Maýa goýum forumy geçirler.

Türkiýäniň Biržalar we palatalar birleşmesiniň berýän maglumatyna görä, forum Türkiýe wagty bilen 11.00-da öz işine başlar.

D-8-iň Sekreterýady we Türkiýäniň Biržalar we palatalar birleşmesi tarapyndan geçirilýän forumyň açylyş dabarasynda Söwda ministri Mehmet Muş, Türkiýäniň Biržalar we palatalar birleşmesiniň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen Nigeriýanyň Daşary işler ministri Zubairu Dada, Pakistanyň Maýa goýum geňeşiniň başlygy Salik Hussain we D-8-iň baş sekretary ilçi Isiaka Abdulgadir Ymam çykyş eder.

Foruma D-8-e agza ýurtlaryň maýa goýum gulluklary bilen birlikde söwda we senagat palatalarynyň wekilleri gatnaşar.


Etiketkalar: #forum , #D-8 , #ymam

Degişli Habarlar