Türkiýe Bilen Saud Arabystanynyň Arasyndaky Ykdysady Gatnaşyklar Ösdürler

" Iki ýurdyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri hakynda pikir alyşdyk”

1820822
Türkiýe Bilen Saud Arabystanynyň Arasyndaky Ykdysady Gatnaşyklar Ösdürler

Gazna we maliýe ministri Nuraddin Nebati, Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy Muhammed Bin Salman bilen duşuşdy.

Ministr Nebati duşuşyk hakynda Twitterden beren habarnamasynda “Prezidentimiz R. T. Erdoganyň ýolbaşçylygynda guran saparymyzyň çäginde Saud Arabystanynyň Mirasdar Şazadasy Muhammed Bin Salman bilen duşuşdyk. Iki ýurdyň arasynda täze döwrüň başlamagy maksady bilen ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri hakynda pikir alyşdyk” diýdi.

 Degişli Habarlar