THÝ Ýewropa Howa Ýollarynyň Arasynda Liderligini Dowam Etdirýär

Türk Howa Ýollary 6-njy maýda guran 504 uçar sapary bilen Ýewropada iň köp uçar saparyny amala aşyran howa ýoly boldy

1636941
THÝ Ýewropa Howa Ýollarynyň Arasynda Liderligini Dowam Etdirýär

EUROKONTROL tarapyndan berilen habarnama görä, Türk Howa ýollary 6-njy maýda amala aşyran gündelik ortaça 504 uçar sapary bilen Ýewropaly bäsdeşlerini geçdi. 

THÝ-dan soň 392 uçar sapary bilen Air France howa ýollary kärhanasy sanawda 2-nji boldy. 

Sanawyň 3-nji ornunda 377 uçar sapary Lufthansa, 4-nji orunda 344 uçar sapary bilen Widerow, 5-nji orunda 304 uçar sapary bilen KLM, 6-njy orunda bolsa DHL Express howa ýollary kärhanasy gelýär. Degişli Habarlar