Gaziantep-Erbil Uçar Saparlary Başlar

THÝ tarapyndan 15-nji maýdan başlap hepde-de 3 gün Gaziantep-Erbil uçar sapary guralar.

1615198
Gaziantep-Erbil Uçar Saparlary Başlar

Gaziantepden Yragyň Erbil şäherine maý aýynda uçar saparlary başlar.

Gaziantep welaýat häkimliginden berlen ýazmaça beýannama görä, ýurduň we sebitiň ykdysadyýetine, senagatyna, söwda we syýahatçylyk pudagyna uly goşant goşmagyna garaşylýan Gaziantep-Erbil uçar saparlary maý aýynda başlar.

THÝ tarapyndan 15-nji maýdan başlap hepde-de 3 gün Gaziantep-Erbil uçar sapary guralar.Degişli Habarlar