THÝ Ýewropada Liderligi Elden Bermeýär

Türk howaýollary günlük ortaça 797 uçuş bilen Ýewropada liderligi dowam etdirýär

1615003
THÝ Ýewropada Liderligi Elden Bermeýär

Ýewropanyň awianawigasiýa howpsuzlygy guramasynyň 29-njy mart bilen 4-nji apreliň aralygyndaky uçuş gatnawyna görä THÝ günlük ortaça 797 uçuş bilen ýewropaly bäsdeşlerinden öňde barýar.

Sanawda birinji orny eýeleýän THÝ-den son günde 382 uçuş bilen  Air Lufthansa ikinji orny eýeledi. Air Frans bolsa 380 uçuş bilen üçünji orny eýeleýär.

Habarnamada bellenen möhletde 76,477 uçuşyň amala aşarylandygy we gatnawyň 3,5 göterim artandygy nygtalýar.Degişli Habarlar