Fitch Ratings Türkiýe bilen baglanşykly ösüş çaklamalaryny ýokarlandyrdy

Soňky habarnamada Türkiýäniň Hytaý bilen birlikde ösüş eden ykdysadyýetleriň hataryndadygy aýan edilipdi

1603448
Fitch Ratings Türkiýe bilen baglanşykly ösüş çaklamalaryny ýokarlandyrdy

Halkara kredit derejelendiriş guramasy Fitch Ratings, Türkiýäniň 2021-nji ýyl we 2022-nji ýyl üçin ozal beýan eden ösüş çaklamalaryny ýokarlandyrdy. 

Fitch Ratings, "Global Ykdysady Perspektiwa" atly habarnamasynda, Türkiýäniň 2021-nji ýylda 6,7 göterim, 2022-nji ýylda bolsa 4,7 göterim ösüş etmegine garaşylýandygy habar berildi. 

Fitch Ratings, 2020-nji ýylyň dekabr aýynda çap eden habarnamasynda bolsa 2021-nji ýylda 3,5 göterim, 2022-nji ýylda bolsa 4,5 göterim ösüş etmegine garaşylýandygyny beýan edipdi. 

Soňky habarnamada Türkiýäniň Hytaý bilen birlikde ösüş eden ykdysadyýetleriň hataryndadygy aýan edilipdi. Degişli Habarlar